NMFT/Hung.Ért. tartalomjegyzék/summary
Vissza a tartalomjegyzékhez
Hungarológiai Értesítő
Címlap

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke

AAPNyActa Academicae Pedagogicae Nyíregyháziensis (Nyíregyháza)
AAPSzActa Academicae Pedagogicae Szegediensis. A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei (Szeged)
AetasAetas (Szeged)
AEthnActa Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AFAnuarul de Folclor (Cluj-Napoca)
AFTAngol Filológiai Tanulmányok (Debrecen)
AGHRThe Agricultural History Review (Canterbury)
AgrármuzfAgrármuzeológiai füzetek (Budapest)
AgrártörtSzAgrártörténeti Szemle (Budapest)
AHétA Hét (Bucureti)
AHistActa Historica (Budapest)
AHistArtActa Historiae Artium (Budapest)
AHistLittUSzegActa Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged)
AkzenteAkzente (München)
Alba RegiaAlba Regia (Székesfehérvár)
AlfAlföld (Debrecen)
AlftanAlföldi tanulmányok (Debrecen)
ALHActa Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ALingAnalecta Linguistica (Budapest-Amsterdam)
ALittActa Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AlutaAluta (Sfntu Gheorghe)
AnnalsHungGeologyAnnals of the History of Hungarian Geology (Budapest)
AnthrközlAnthropológiai közlemények (Budapest)
AntTanAntik Tanulmányok (Budapest)
ÁNyTÁltalános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest)
AOHActa Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AranyMúzKAz Arany János Múzeum Közleményei (Nagykõrös)
AranyTársÉvkAz Arany János Társaság évkönyve (Nagykõrös)
ArcadiaArcadia (West-Berlin-New York)
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Berlin)
ArkánumArkánum (Silver Spring, Md.)
ArrabonaArrabona. A Gyõri Múzeum Évkönyve (Gyõr)
ArsHungArs Hungarica (Budapest)
ArtaArta (Bucureti)
ArtesPopArtes Populares (Budapest)
ArtNewsArt News (New York)
ÁsványgyfigyÁsványgyûjtõ figyelõ (Budapest)
ATóA Tó (Budapest)
AU-Bud-HAnnales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica (Budapest)
AU-Bud-LAnnales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest)
AUSz-SELActa Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Linguistica (Szeged)
Autó-MotorAutó-Motor (Budapest)
B-KHonismKBács-Kiskun megyei honismereti közlemények (Kecskemét)
Baessler-ArchivBaessler-Archiv (Hamburg)
Bányász.kohászLBányászati és Kohászati Lapok (Budapest)
BarHelytörtírBaranyai Helytörténetírás (Pécs)
BarKtárosBaranyai Könyvtáros (Pécs)
BBÁMÉBéri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd)
BBHBerliner Beiträge zur Hungarologie (Berlin-Budapest)
BEBalkansko ezikoznanie (Linguistique balkanique) (Sofija)
Bécsi NaplóBécsi Napló (Wien)
BeiträgezurEthnBeiträge zur Ethnomedizin, Ethnobotanik und Ethnozoologie (Zürich)
BékésiÉBékési Élet (Békéscsaba)
BHHBalassagyarmati Honismereti Híradó (Balassagyarmat)
BLÉBorsodi Levéltári Évkönyv (Miskolc)
BMÉA Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu)
BMMKA Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba)
BMPedHBaranya Megyei Pedagógiai Híradó, Pécs
BMûvBorsodi Mûvelõdés (Miskolc)
BNFBeiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg)
BölgEBölgarski ezik (Sofija)
BölgEtnBölgarskaja Etnografija (Sofija)
Bolletino d'InformazioneBolletino d'Informazione (Roma)
Bõr-cipõtechnBõr- és cipõtechnika (Budapest)
BorgazdBorgazdaság (Budapest)
BorsSzBorsodi Szemle (Miskolc)
BpNépmûvelõBudapesti Népmûvelõ (Budapest)
BpNevelõBudapesti Nevelõ (Budapest)
BpRundschauBudapester Rundschau (Budapest)
BpTFõiskTudKA Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei (Budapest)
BSLBulletin de la Société Linguistique de Paris (Paris)
BücherUngBücher aus Ungarn (Budapest)
BudapestBudapest (Budapest)
BUKSZBUKSZ (Budapest)
BullInternKodálySocBulletin of the International Kodály Society, Budapest
BurgHblBurgenländische Heimatblätter (Eisenstadt)
BVUBeiträge zur Volkskunde der Ungarn-deutschen (Budapest)
CAHCommunicationes Archaeologiae Hungariae (Budapest)
CarpatobalcanicaCarpatobalcanica (Bratislava)
esk Lidesk Lid (Praha)
CntRomCntarea Romaniei (Bucureti)
CLingCercetari de Lingvistica (Cluj-Napoca)
CommentaireCommentaire (Paris)
ConfessioConfessio (Budapest)
Családi házCsaládi ház (Budapest)
CsallóközCsallóköz (Dunajské Streda)
CsMHHírCsongrád Megyei Honismereti Híradó (Szeged)
CSMMHCsallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó (Dunajské Streda)
CsongrádmKtársCsongrád Megyei Könyvtáros (Hódmezõvásárhely)
tenartenar (Praha)
CTSzKMKÉA Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbarát Kör Értesítõje (Cegléd)
CumaniaCumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét)
CurareCurare (Heidelberg)
DAETKözlA Debreceni Agrártudományi Egyetem tudományos közleményei (Debrecen)
DebrecenDebrecen (Debrecen)
DélMoDélmagyarország (Szeged)
DélszigDélsziget (Hódmezõvásárhely)
DemosDemos (Berlin)
DiakoniaDiakonia (Budapest)
Dialectics and HumanismDialectics and Humanism (Warszawa)
Die BühneDie Bühne (Wien)
Die PresseDie Presse (Wien)
Die ZeitDie Zeit (Hamburg)
DissEthnDissertationes Ethnographicae (Budapest)
DKDeutscher Kalender (Budapest)
DLZDeutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft (Berlin)
DMÉA Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen)
DMMÉDunamenti Múzeumi Értesítõ (Komarno)
DocEthnDocumentatio Ethnographica (Szolnok)
DoxaDoxa (Budapest)
DSZDebreceni Szemle (Debrecen)
DunakanyarDunakanyar (Budapest)
DunatájDunatáj (Szekszárd)
DunatájDunatáj (Zombor)
ÉÉvkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége (Osijek)
ÉAÉdes Anyanyelvünk (Budapest)
EchinoxEchinox (Cluj-Napoca)
EEQEast European Quarterly (Boulder, Co.)
ÉFOuÉtudes Finno-Ougriennes (Paris)
EgyÉEgyetemi Élet (Debrecen)
EgyLEgyetemi Lapok (Budapest)
EgyüttEgyütt (Szolnok)
ÉIÉlet és Irodalom (Budapest)
EJSIMEtnografija Juznih Slavena u Madarskoj (Budapest)
ÉletünkÉletünk (Szombathely)
EMÉAz Egri Múzeum Évkönyve (Eger)
Ének-Zene-TanAz Ének-Zene Tanítása (Budapest)
EötvösTanFTudKözlAz Eötvös József Tanítóképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei (Baja)
ÉpépíttudÉpítés-, építészettudomány (Budapest)
ÉpítõanyagÉpítõanyag (Budapest)
ÉpSzÉpítésügyi Szemle (Budapest)
ErdélyiTErdélyi Tükör (Debrecen)
Észak-MagyaroÉszak-Magyarország (Miskolc)
ÉTÉlet és Tudomány (Budapest)
EthnEthnographia (Budapest)
EthnEuropaeaEthnologia Europaea (Göttingen)
Ethnologia FennicaEthnologia Fennica (Helsinki)
EthnologyEthnology. An International Journal of Cultural and Social Anthropology (Pittsburgh, Pa.)
EthnomEthnomedizin. Zeitschrift für interdisziplinare Forschung (Hamburg)
EthnomusEthnomusicology (Ann Arbor, Mich.)
Etudes GermaniquesEtudes Germaniques (Paris)
EvÉEvangélikus Élet (Budapest)
ÉvszakÉvszak. A Magyar Írók Szövetségének tájékoztatója (Budapest)
EzredvégEzredvég (Budapest)
FAFolklór Archívum (Budapest)
FabulaFabula (Berlin-New York)
FaluA falu (Budapest)
FejérmKtárosFejér Megyei Könyvtáros (Székesfehérvár)
FF CommunicationsFolklore Fellows Communications (Helsinki)
FilKözlFilológiai Közlöny (Budapest)
FilmKultFilmkultúra (Budapest)
FilmVFilmvilág (Budapest)
FMJFolk Music Journal (London)
FMSzFejér Megyei Szemle (Székesfehérvár)
FMûszélFejér Megyei Mûszaki Élet (Székesfehérvár)
FoForrás (Kecskemét)
Foaia NostraFoaia Nostra (Budapest)
FoktSzFelsõoktatási Szemle (Budapest)
FOLFolia Linguistica (Den Haag)
Fol-P-LFolia practico-linguistica (Mûszaki Egyetem, Budapest)
FolHistFolia Hitorica (Budapest)
FoliaArchFolia Archaeologica (Budapest)
FotomFotómûvészet (Budapest)
FöldrÉFöldrajzi Értesítõ (Budapest)
FöldrKFöldrajzi Közlemények (Budapest)
FöldrMúzTanFöldrajzi múzeumi tanulmányok (Érd)
FöldtanTudÉvkFöldtani tudományos évkönyv (Budapest)
FUFFinnisch-ugrische Forschungen (Helsinki)
FUMFinnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg)
FUSFenno-Ugrica Suecana (Uppsala)
FVLForschungen zur Volks- und Landeskunde (Bucureti)
GazdálkodásGazdálkodás (Budapest)
GSdellaLIGiornale Storico della Letteratura Italiana (Turin)
GyógyszerészetGyógyszerészet (Budapest)
H-BMLÉHajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen)
Hajdú-BihariNHajdú-Bihari Napló (Debrecen)
HalászatHalászat (Budapest)
HatárHatár (Debrecen)
Ház és ember SzNMKHáz és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei (Szentendre)
HBlVKHessische Blätter für Volks- und Kulturforschung (Giessen)
HelHelikon (Budapest)
HétHét (Bratislava)
7Nap7 Nap (Subotica)
HevSzHevesi Szemle (Eger)
HídHíd (Novi Sad)
HistóriaHistória (Budapest)
Historick asopisHistorick asopis (Bratislava)
HitelHitel (Budapest)
HKHadtörténeti Közlemények (Budapest)
HMÉA Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Hajdúböszörmény)
HOMÉA Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)
HomoHomo (Göttingen)
HomokrózsaHomokrózsa (Szeged)
HonismHonismeret (Budapest)
HonismmellA Honismeret melléklete (Budapest)
HorizontHorizont (Veszprém)
HSHungarian Studies (Budapest)
HSípHatodik Síp (Budapest)
HungÉrtHungarológiai Értesítõ (Budapest)
HungKözlHungarológiai Közlemények (Novi Sad)
HungOktHungarológiai Oktatás (Budapest)
HungPENThe Hungarian P. E. N. (Budapest)
IFIndogermanischen Forschungen (Berlin)
IFRInternationale Folklore Review (London)
IgSzóIgaz Szó (Trgu Mure)
IgSzóÉvkönyveAz Igaz Szó Évkönyve (Trgu Mure)
IKMKAz István Király Múzeum Közleményei, B. sorozat (Székesfehérvár)
IMIfjúsági Magazin (Budapest)
Index on CensorshipIndex on Censorship (London)
InformációsSzleInformációs szemle (Budapest)
Inosztrannaja LiteraturaInosztrannaja Literatura (Moszkva)
Interpress graphicInterpress graphic (Praha)
InytIdegen nyelvek tanítása (Budapest)
IródiaIródia (Komarno)
IrodÚjsIrodalmi Újság (Paris)
IskusstvoIskusstvo (Moszkva)
ISzIrodalmi Szemle (Bratislava)
Isztoricseszki PregledIsztoricseszki Pregled (Szofija)
ItIrodalomtörténet (Budapest)
ItKIrodalomtörténeti Közlemények (Budapest)
Itt-OttItt-Ott (Ada, Ohio)
JAFJournal of American Folklore (Washington)
JahrbuchOVJahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde (Marburg)
JanusJanus (Pécs)
JászkJászkunság (Szolnok)
JJazykovedn asopis (Bratislava)
JeJelenkor (Pécs)
JelJel (Budapest)
Jel-KépJel-Kép (Budapest)
JelenlétJelenlét (Budapest)
JelzõJelzõ (Budapest)
JFRJournal of Folklore Research (Bloomington, Ind.)
JfVJahrbuch für Volkskunde (Würzburg)
JFVliedJahrbuch für Volksliedforschung (Berlin)
JfVuKJahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte (Berlin)
JLJournal of Linguistic (London)
Journal of Modern HistoryJournal of Modern History (Chicago)
JÖVJahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes (Wien)
JPMÉA Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JPragJournal of Pragmatics (Amsterdam)
JussJuss (Hódmezõvásárhely)
KapuKapu (Budapest)
KarikázóKarikázó (Bogota, N. J.)
KárpátiIgSzóKárpáti Igaz Szó (Ungvár)
KatarzisKatarzis A Károlyi Mihály Alapítvány Évkönyve (Budapest)
KatSzKatolikus Szemle (Roma)
KatSzóKatolikus Szó (Budapest)
KEKA Kertészeti Egyetem Közleményei (Budapest)
Kelet-MagyaroKelet-Magyarország (Nyíregyháza)
KeletkutKeletkutatás (Budapest)
KépesÚjsKépes Újság (Budapest)
KerMagvKeresztény Magvetõ (Cluj-Napoca)
KilátóKilátó. A Magyar Szó melléklete (Novi Sad)
KisÉKis Építõ (Bratislava)
KjKKeele ja Kirjanduse (Tallinn)
KMNFKomárom megyei néprajzi füzetek (Tatabánya)
KodályIntÉvkA Kodály Intézet Évkönyve (Budapest)
KomárommKtárosKomárom Megyei Könyvtáros (Tatabánya)
KomlóiKözlKomlói közlemények (Komló)
Könyv és NevKönyv és Nevelés (Budapest)
KönyvvilágKönyvvilág (Budapest)
KorKorunk (Cluj-Napoca)
KorÉvkKorunk Évkönyve (Cluj-Napoca)
KortKortárs (Budapest)
KótaKóta (Budapest)
KözmûvFKözmûvelõdés Fejér megyében (Székesfehérvár)
KöznevelésKöznevelés (Budapest)
KöznevÉvkKöznevelésünk Évkönyve (Budapest)
KrKritika (Budapest)
KSKultura Slova (Bratislava)
KtáriFKönyvtári Figyelõ (Budapest)
KtárosKönyvtáros (Budapest)
KultKözKultúra és Közösség (Budapest)
Kwartalnik NeofilologicznyKwartalnik Neofilologiczny (Warszawa)
Kwartalnik HistoricznyKwartalnik Historiczny (Warszawa)
L'autre EuropeL'autre Europe (Paris)
L'ethnographieL'ethnographie (Paris)
L'Homme et SociétéL'Homme et Société (Paris)
La Nouvelle AlternativeLa Nouvelle Alternative (Paris)
Lakóhelyünk ÓzdLakóhelyünk Ózd (Ózd)
LátóhLátóhatár (Budapest)
LégkörLégkör (Budapest)
LelkipásztorLelkipásztor (Budapest)
LépcsõkLépcsõk (Timioara)
LétünkLétünk (Subotica)
LevéltSzLevéltári Szemle (Budapest)
LgLanguage (Baltimore)
LigetLiget (Budapest)
LInLinguistic Inquiry (Cambridge, Mass.)
Lingua e StileLingua e Stile (Bologna)
LinguisticsLinguistics (The Hague)
LitLiteratura (Budapest)
Literarnomuzejny letopisLiterarnomuzejny letopis (Martin)
Literatur und KritikLiteratur und Kritik (Salzburg)
LKLevéltári Közlemények (Budapest)
LLLanguage Learning (Ann Arbor, Mich.)
LRLmba rom©na (Bucureti)
Ludové novinLudové novin (Budapest)
Magazin LittéraireMagazin Littéraire (Paris)
MagyarokMagyarok (Szekszárd)
MagyarországMagyarország (Budapest)
MaHolMa és Holnap (Székesfehérvár)
Mai MagazinMai Magazin (Budapest)
MatyóföldMatyóföld (Mezõkövesd)
MCsvtörtMozaikok Csongrád város történetébõl (Szeged)
MedvetáncMedvetánc (Budapest)
MEgyháztörtVázlMagyar Egyháztörténeti Vázlatok (Budapest)
MegyPedKörképMegyei pedagógiai körkép, Veszprém
MÉpítõmûvMagyar Építõmûvészet (Budapest)
MFFMagyar Fonetikai Füzetek (Budapest)
MFilSzMagyar Filozófiai Szemle (Budapest)
MFMÉA Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)
MFórumMagyar Fórum (Budapest)
MGrafikaMagyar Grafika (Budapest)
MHMúzeumi Híradó (Békéscsaba)
MHírekMagyar Hírek (Budapest)
MHírlMagyar Hírlap (Budapest)
MHOMKA miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc)
MIfjMagyar Ifjúság (Budapest)
MIOKÉvkMagyar Izraeliták Országos Képviselete, Évkönyv (Budapest)
MKMúzeumi Kurír (Debrecen)
MKépMozgó Képek (Budapest)
MképesÚjsMagyar Képes Újság (Osijek)
MKszMagyar Könyvszemle (Budapest)
MkutatásMagyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve (Budapest)
MMMKA Magyar Mezõgazdasági Múzeum Közleményei (Budapest)
MMûhelyMagyar Mûhely (Paris)
MNMagyar Nemzet (Budapest)
MNyMagyar Nyelv (Budapest)
MNyjMagyar Nyelvjárások (Debrecen)
MoMagyarország (Budapest)
ModNyoktModern Nyelvoktatás (Budapest)
MPedMagyar Pedagógia (Budapest)
MPSzMagyar Pszichológiai Szemle (Budapest)
MSMagyar Sajtó (Budapest)
MSFOuMémoires de la Société Finno-Ougrienne (Paris)
MTA I. OKMagyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztályának Közleményei (Budapest)
MtanMagyartanítás (Budapest)
MTudMagyar Tudomány (Budapest)
MûevMûemlékvédelem (Budapest)
MûhelyMûhely (Gyõr)
MunkaMunka (Budapest)
MuseumMuseum (Paris)
Musica sacraMusica sacra. A Teologia melléklete (Budapest)
MúzdMúzeumi diárium (Veszprém)
MúzeumMúzeum (Bratislava)
Múzeumi híradóMúzeumi híradó (Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely)
Múzeumi mozaikMúzeumi mozaik (Budapest)
MúzKMúzeumi Közlemények (Budapest)
MúzkutCsongrádmMúzeumi kutatás Csongrád megyében (Szeged)
MúzLMúzeumi Levelek (Szolnok)
MúzMûtvMúzeumi Mûtárgyvédelem (Budapest)
MuzsMuzsika (Budapest)
MúzsákMúzsák (Budapest)
MûtervMûszaki tervezés (Budapest)
MûvMûvészet (Budapest)
MûvÉrtMûvészettörténeti Értesítõ (Budapest)
MûvHMûveltség és Hagyomány (Debrecen)
MVMozgó Világ (Budapest)
MvízgazdálkMagyar vízgazdálkodás (Budapest)
MZeneMagyar Zene (Budapest)
NagyvNagyvilág (Budapest)
NapjNapjaink (Miskolc)
Nappali HázNappali Ház (Budapest)
NarNovNarodne Novine (Budapest)
NaszályNaszály. Váci fórum (Vác)
Névtani Értesítõ (Budapest)
NégykezesNégykezes (Budapest-Helsinki)
NemzetõrNemzetõr (München)
NeohelNeohelicon (Budapest)
NeophilologusNeophilologus (Groningen)
Népi kult.-népi társ Népi kultúra - népi társadalom (Budapest)
NépmûvNépmûvelés (Budapest)
Népr. és NyelvtudNéprajz és Nyelvtudomány (Szeged)
NéprÉrtNéprajzi értesítõ (Budapest)
NéprKNéprajzi Közlemények (Budapest)
NépszabadságNépszabadság (Budapest)
NépszavaNépszava (Budapest)
Neue Deutsche LiteraturNeue Deutsche Literatur (Berlin-Weimar)
NeueZNeue Zeitung (Budapest)
New Yorki FigyelõNew Yorki Figyelõ (New York)
NHNéprajzi Hírek (Budapest)
NHQuThe New Hungarian Quarterly (Budapest)
NMMÉNógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján)
NógrádNógrád (Salgótarján)
NógrmûvNógrádi mûvelõdés (Salgótarján)
NógrSzNógrádi Szemle (Salgótarján)
NõkLNõk Lapja (Budapest)
NótáriusNótárius (Zalaegerszeg)
NphMNeuphilologische Mitteilungen (Helsinki)
NyéKNyelvünk és Kultúránk (Budapest)
NyIrKNyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-Napoca)
NyJAMÉvkA Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
NyKNyelvtudományi Közlemények (Budapest)
NyPÍNyelvpedagógiai Írások (Budapest)
NyrMagyar Nyelvõr (Budapest)
NyugMságNyugati Magyarság (Montreal)
NZfürMusikNeue Zeitschrift für Musik (Mainz)
NZZuSchwHblNeue Zürcher Zeitung und Schweizerisches Handelsblatt (Zürich)
Obscestvennüe NaukiObscsesztvennüe Nauki (Moskva)
OEEESzKAz Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei (Sopron)
OlvNépOlvasó Nép (Budapest)
Orbis LitterarumOrbis Litterarum (Copenhagen)
OrvHOrvosi Hetilap (Budapest)
Osjecki ZbornikOsjecki Zbornik (Osijek)
OSZKHírOSZK Híradó (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
OtKOrvostörténeti Közlemények (Budapest)
OZ AV/ZPrMK AVOnomastick Zpravodaj AV/Zpravodaj Mistopisné Komise AV (Praha)
ÖRÖsterreichische Richterzeitung (Wien)
ÖrökségÖrökség (Pécs)
ÖZfVÖsterreichische Zeitung für Volkskunde (Wien)
PalPalócföld (Balassagyarmat)
PápaiMúzÉrtPápai múzeumi értesítõ (Pápa)
PártéletPártélet (Budapest)
PárttörtKözlPárttörténeti Közlemények (Budapest)
PedmûhPedagógiai mûhely (Budapest)
PedSzPedagógiai Szemle (Budapest)
PedtechPedagógiai technológia (Budapest)
PMHírlPest Megyei Hírlap (Budapest)
PMHKözlPest Megyei Honismereti Közlemények (Szentendre)
PMMúzHírPest Megyei Múzeumi Híradó (Szentendre)
PoeticsPoetics (Amsterdam)
PohakkaPohakka (Helsinki)
RádayGyÉA Ráday Gyûjtemény Évkönyve (Budapest)
RajztanításRajztanítás (Budapest)
REFRevista de Etnografie i Folclor (Bucureti)
RefEgyhReformátus Egyház (Budapest)
RefLapReformátusok Lapja (Budapest)
RefSzReformátus Szemle (Cluj-Napoca)
Revue d'Études Sud-Est Européenne Revue d'Études Sud-Est Européenne (Bucureti)
Revue d'Histoire du Théâtre Revue d'Histoire du Théâtre (Paris)
Revue de Littérature Comparée Revue de Littérature Comparée (Paris)
Revue des Sciences HumainesRevue des Sciences Humaines (Lille)
Revue Romaine d'HistoireRevue Romaine d'Histoire (Bucureti)
Revue RoumaineRevue Roumaine (Bucureti)
RinascitaRinascita (Roma)
RRLingRevue Roumaine de Linguistique (Bucureti)
RSURivista di Studi Ungheresi (Roma)
Ruch LiterackiRuch Literacki (Kraków)
RusszLitRusszkaja Lityeratura (Moszkva)
SananjalkaSananjalka (Turku)
SavariaSavaria. A Vas megyei múzeumok értesítõje (Szombathely)
ScenaScena (Berlin)
SchAfVSchweizerisches Archiv für Volkskunke (Zürich-Basel)
SEERThe Slavonic and East European Review (London)
SemioticaSemiotica (Amsterdam)
Sinn und FormSinn und Form (Berlin)
SlaviaSlavia (Praha)
Slavic ReviewSlavic Review (New York)
SlavicaSlavica (Debrecen)
SlavSlSlavica Slovaca (Bratislava)
Slovenská LiteraturaSlovenská Literatura (Bratislava)
SlovNárSlovensky Národopis (Bratislava)
SlovPohl'adySlovenské Pohl'ady (Bratislava)
SMKSomogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár)
SMMSomogy Megye Múltjából (Kaposvár)
SociologusSociologus (Berlin)
SOFSüdost-Forschungen (Oldenburg-München)
SomSomogy (Kaposvár)
SomHonHírSomogyi Honismereti Híradó (Kaposvár)
Somogy megye múltjából Somogy megye múltjából (Kaposvár)
SomogyiKönyvtMûhelySomogyi Könyvtári Mûhely (Szeged)
SonntagSonntag (Weimar-Berlin)
SoprSzSoproni Szemle (Sopron)
SovFuSovjetskoe finnougrovedenie (Soviet Fenno-Ugric Studies, Tallinn)
Specimina fennicaSpecimina fennica (Pécs)
Specimina sibiricaSpecimina sibirica (Pécs)
SRSlovenská Re (Bratislava)
SRevSlavistina Revija (Ljubljana)
SSlavStudia Slavica Academiae Scientiarum Hungarica (Budapest)
StádiumStádium (Budapest)
StafétaStaféta (Budapest)
StatSzStatisztikai Szemle (Budapest)
StUBBStudia Universitatis Babes-Bolyai Series Philologica (Cluj-Napoca)
StudComStudia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múltjából (Szentendre)
StudiumStudium. Acta Iuvenum Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae (Debrecen)
StudLittDebrStudia Litteraria (Debrecen)
StudMusStudia Musicologica (Budapest)
SüdOE-MitSüdosteuropa Mitteilungen (München)
SUSASuomalais-ugrilaisen seuran alkakauskirja (Journal de la Société Finno-ougrienne, Helsinki)
Szabolcs-SzatmáriSzSzabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza)
Szabolcs-Szatmármhelytörtír Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás (Nyíregyháza)
SzakmunkásnevelésSzakmunkásnevelés (Budapest)
SzázSzázadok (Budapest)
SzB-A-ZSzülõföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc)
SzegESzegedi Egyetem (Szeged)
SzegediKMSzegedi Könyvtári Mûhely (Szeged)
SZEJNSzékesfehérvári Egyházmegye Jubileumi Névtára (Székesfehérvár)
SzéphalomSzéphalom (Sátoraljaújhely)
SZFSzabad Föld (Budapest)
SZHHSzécsényi Honismereti Híradó (Szécsény)
SZISzovjet Irodalom (Budapest)
Szín-KépSzín-Kép. A Népmûvelés melléklete (Budapest)
SzínhSzínház (Budapest)
SzínhSzSzínházi Szemle (Budapest)
SzivárványSzivárvány (Chicago, Ill.)
SzMMÉSzolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok)
SZMNSzolnok Megyei Néplap (Szolnok)
SzociológiaSzociológia (Budapest)
SzocnevSzocialista Nevelés (Bratislava)
Szövetkezeti iparSzövetkezeti ipar (Budapest)
Szovremennaja dramaturgijaSzovremennaja dramaturgija (Moskva)
SzTKözlA Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei (Szombathely)
TábortûzTábortûz (Bratislava)
Tanárképz. és Tud Tanárképzés és Tudomány (Budapest)
TáncmûvTáncmûvészet (Budapest)
TáncmûvDokTáncmûvészeti dokumentumok (Budapest)
TánctudTTánctudományi Tanulmányok (Budapest)
TanTolnamtörtTanulmányok Tolna megye történetébõl (Szekszárd)
TanújsTanügyi Újság (Bucureti)
TanulmBpMTanulmányok Budapest Múltjából (Budapest)
TárskutTársadalomkutatás (Budapest)
TársSzTársadalmi Szemle (Budapest)
TárstudKözlTársadalomtudományi Közlemények (Budapest)
TeatörTeatör (Sofija)
TechnikatörtSzTechnikatörténeti Szemle (Budapest)
TejiparTejipar (Budapest)
TékaTéka (Szentendre)
Településfejlesztés Településfejlesztés (Budapest)
TeolTeológia (Budapest)
TermTársTermészet és Társadalom (Budapest)
TértársTér és társadalom (Pécs)
TETTTermészet, ember, tudomány, technika (Bucureti)
The AHRThe American Historical Review (Washington)
The Journal of Modern HistoryThe Journal of Modern History (London)
Théâtre en EuropeThéâtre en Europe (Paris)
TheolSzTheológiai Szemle (Budapest)
TMTurista Magazin (Budapest)
TolnaiKtárosTolnai Könyvtáros (Szekszárd)
Tools and TillageTools and Tillage (København)
TörtMúzKTörténeti Múzeumi Közlemények (Budapest)
TörtstatTTörténeti Statisztikai Tanulmányok (Budapest)
TörtSzTörténeti Szemle (Budapest)
TörttanTörténelemtanítás (Budapest)
TtájTiszatáj (Szeged)
TûzMÉTûzoltó Múzeum Évkönyve (Budapest)
TwórczoscTwórczosc (Warszawa)
UAJbUral-Altaische Jahrbücher (Bloomington, Ind.)
UAJbNFUral-Altaische Jahrbücher Neue Folge (Wiesbaden)
ÚFÚj Fórum (Budapest)
ÚÍÚj Írás (Budapest)
ÚjAurÚj Aurora (Békéscsaba)
ÚjÉÚj Élet (Budapest)
ÚjEmbÚj Ember (Budapest)
ÚjFoÚj Forrás (Tatabánya)
Újhold-ÉvkönyvÚjhold-Évkönyv (Budapest)
ÚjÍdõÚj Ídõ (Budapest)
ÚjLátóhÚj Látóhatár (München)
ÚjSympÚj Sympozion (Novi Sad)
ÚjSzÚj Szemle (Budapest)
ÚjTÚj Tükör (Budapest)
ÚMGyÚj Mindenes Gyûjtemény (Bratislava)
UnioUnio (Budapest)
UniversitasUniversitas (Pécs)
UniverzumUniverzum (Budapest)
UtunkUtunk (Cluj-Napoca)
ÜzenetÜzenet (Subotica)
Vágóállat és hústermelés Vágóállat és hústermelés (Budapest)
VárosépVárosépítés (Budapest)
VasiSzVasi Szemle (Szombathely)
VasmKtárÉrtVas Megyei Könyvtárak Értesítõje (Szombathely)
VeszprémiTTárVeszprémi Történelmi Tár (Veszprém)
VHKVasi Honismereti Közlemények (Szombathely)
Viaa RomneascaViaa Romneasca (Bucureti)
VigVigilia (Budapest)
VilVilágosság (Budapest)
VisszhangVisszhang (Veszprém)
Vlastivedn asopisVlastivedn asopis (Bratislava)
VmHTVeszprém Megyei Honismereti Tanulmányok (Veszprém)
VMMVas Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv (Szombathely)
VMMKVeszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém)
VolkskVolkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur (München)
VolksstimmeVolksstimme (Wien)
VságValóság (Budapest)
Weimarer BeiträgeWeimarer Beiträge (Weimar-Berlin)
WochenpresseWochenpresse (Wien)
World Literature TodayWorld Literature Today (Oklahoma)
XVIIe siècleXVIIe siècle (Paris)
ZalaigyûjtZalai gyûjtemény (Zalaegerszeg)
ZalaiHZalai Hírlap (Zalaegerszeg)
ZblattfBZentralblatt für Bibliothekwesen (Berlin)
ZbSlovNármuzEtnZbornik Slovenského Národného Muzea Etnografia (Martin)
ZDLZeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden)
ZenetudDZenetudományi Dolgozatok (Budapest)
ZfAAZeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie (Frankfurt am Main)
ZfBalkanologieZeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden)
ZfBuBZeitschrift für Bibliothekwesen und Bibliographie (Frankfurt am Main)
ZffürSemZeitschrift für Semiotik (Wiesbaden)
ZfVZeitschrift für Volkskunde (Stuttgart)
ZmúzZalai Múzeum (Zalaegerszeg)
ZnounukZounuk (Szolnok)
ZPhZeitschrift für Phonetik. Kommunikationsforschung und Wissenschaft (Berlin)
ZSLZeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (Köln-Wien)
ZSlawZeitschrift für Slawistik (Berlin)


Vissza a tartalomjegyzékhez
Hungarológiai Értesítő
Címlap