NMFT/Kongresszusi kiadványok

Kongresszusi kiadványok
Congress Papers

 • Hungarológiai oktatás régen és ma/The Teaching of Hungarian Studies, Past and Present

  Szerk./Ed. by M. Róna Judit
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 235 p.

  A kötet az 1981-ben rendezett I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 44 előadását tartalmazza a magyar nyelv és irodalom külföldi oktatásának feltételeiről, tapasztalatairól és módszereiről.

  The volume contains the 44 papers presented to the Associations I. Congress in 1981 concerning the situation of Hungarian language and culture teaching outside of Hungary.

  Tartalomjegyzék/Summary


 • A magyar vers/Hungarian Verse

  Szerk./Ed by Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit
  Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, 1985. 501 p.

  A kötetbe gyűjtött 75 tanulmány a magyar vers sajátosságait vizsgálja poétikai, stilisztikai, metrikai, komparatisztikai módszerek segítségével.

  This volume of essays contains the 75 papers delivered at the I. Congress providing new information on, and new attitudes and approaches to, poetic, stylistic, metrical and comparative aspects of Hungarian verse.

  Tartalomjegyzék/Summary


 • A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18-19. és a 19-20. század fordulóján/Hungarian Language and Culture in the Danube Basin. Interrelations and Influences at the Turn of the 18th and 19th and 20th Centuries

  Szerk./Ed. by Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler
  Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest-Wien, 1991. 1-2. köt. 1275 p.

  A két kötet az 1986-ban, Bécsben rendezett II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásait foglalja magában.

  Papers delivered at the II. International Congress of Hungarian Studies in Vienna, September 15, 1986.


 • Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon/Peregrination Old and New. Hungarians Abroad and Foreigners in Hungary

  Szerk./Ed. by Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit
  Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Kft., Budapest-Szeged, 1993. 1-3. köt. 1823 p.

  Az 1991-ben Szegeden rendezett III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott dolgozatokat gyűjti egybe a három kötet.

  Papers delivered at the III. International Congress of Hungarian Studies in Szeged, August 12-16, 1991.

  Tartalomjegyzék/Summary


  NMFT Titkárság
  nmft@c3.hu

  World Wide Webmaster
  kevehazi@bibl.u-szeged.hu

  Címlap/Home Page