NMFT/díjak/Lotz
english

Lotz János Emlékérem

Lotz János (1913-1973), a magyar filológia nemzetközi művelésének egyik legkiemelkedőbb alakja nem érte meg a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalakulását. Svédországi és amerikai egyetemeken kifejtett nagy jelentőségű tudományos tevékenysége, a magyar nyelv és irodalom kutatásában elért eredményei, s mindezek oktatása alapján a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság őt tekinti egyik szellemi előfutárának, s ezért róla nevezte el a magyarságtudomány kiemelkedő színvonalú művelésének elismerésére alapított emlékérmet.

Az emlékérem mindazoknak a nem Magyarországon élő hungarológusoknak adományozható, akik a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet vagy néprajztudomány terén nagy jelentőségű kutató, oktató- szervező munkát végeznek, hozzájárulnak a fenti tudományágak fejlődéséhez és megismertetéséhez.

A Lotz János Emlékérem - Ligeti Erika szobrászművész alkotása - az ötévenként megrendezendő hungarológiai kongresszuson kerül kiosztásra.

Lotz-díjasok


NMFT Titkárság
nmft@c3.hu

World Wide Webmaster
kevehazi@bibl.u-szeged.hu

Díjak
Címlap