NMFT/tortenet
english

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság története

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság abból a felismerésből született, hogy a magyar filológia, tágabban a hungarológia immár nemzetközi tudományos diszciplínává vált, hasonlóan a más nyelvek és irodalmak, illetve nemzeti civilizációk kutatására kifejlõdött tudományszakokhoz, mint pl. a germanisztika, turkológia stb. Minden egyes nemzeti civilizáció önálló alkotóeleme az egyetemes emberi kultúrának, azon belül egyedi színt, értéket képvisel, amelynek ápolása és kutatása általános emberi érdek. Ezen elgondolás jegyében alakították meg a világ számos országában tevékenykedő hungarológusok nemzetközi tudományos szervezetüket.

A Társaság létrejöttét a különböző országokban dolgozó hungarológusok ismételt ösztönzésére a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte 1977-ben. Az Akadémia meghívására a mintegy száz magyar és nem magyar szakember Nyíregyházán gyűlt össze és az 1977. augusztus 25-én tartott alakuló közgyűlésen határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalapítását, fogadta el annak alapszabályát és választotta meg vezetőségét: elnökül Bo Wickmant, főtitkárrá Klaniczay Tibort, főtitkárhelyettessé Béládi Miklóst. Ezzel megszületett az a nemzetközi szervezet, amely - a már régebben működő hasonló társaságok mintájára - a világ magyar filológiában érdekelt más-más nemzetiségű és tudományos felfogású kutatóit tömöríti.

A társaság lehetővé teszi az egyes országok kutatói között a rendszeres információcserét, az eredményekről való tájékoztatást, s ezzel elősegíti a magyar nyelv, irodalom, néprajz és kultúra nemzeti egyoldalúságtól mentes tudományos vizsgálatát.

Új szervezete révén a hungarológia is beépülhetett a tudományok nemzetközi rendszerébe s képviseletet kaphatott a tudományoknak az UNESCO égisze alatt kialakult szervezeti rendjében. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalakulása után kérte felvételét a Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes-be, a filológiai jellegű nemzetközi tudományos szervezetek csúcsszervébe. Miután az FILLM elnöksége megállapította, hogy a Társaság megfelel az UNESCO által a nemzetközi tudományos társaságokra előírt feltételeknek, 1979-ben a Társaságot a FILLM 20. tagegyesületeként regisztrálta. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság így az UNESCO által elismert és nyilvántartott nemzetközi tudományos szervezetek egyike lett.


A Társaság alapszabályának 2. és 3. §-a értelmében a Társaság célja, hogy támogassa a magyar nyelv, irodalom, néprajztudomány és művelődéstörténet területén folyó tudományos vagy közérdekű tevékenységet, segítse az ezekkel a tudományágakkal foglalkozó kutatók, oktatók és egyéb szakemberek munkáját és együttműködését.

A Társaság e céljának megvalósítása érdekében:

 • kapcsolatot tart a magyar filológiában érdekelt intézményekkel és kutatókkal

 • tudományos előadásokat, tanácskozásokat, konferenciákat rendez és kongresszusokat tart

 • magyarországi felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek bevonásával közreműködik a jelzett tudományágakkal foglalkozó kutatók és oktatók munkásságának szakmai támogatasában

 • rendszeresen megjelenő kiadványokban ismerteti a működési körét érintő tudományágakban folyó nemzetközi munka eredményeit

 • tagja a Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes-nek és így csatlakozik a nemzetközi szervezetekhez.

  NMFT Titkárság
  nmft@c3.hu

  World Wide Webmaster
  kevehazi@bibl.u-szeged.hu

  Címlap