Ktf.: I. 108. Posgay Miklós 1668. február 22. Nagyszombat Anno Domini 1668. die 22. Februarii facta est Inventatio rerum supellectilium quondam pie defuncti R(evere)ndissimi Domini Nicolai Posgay per Adm(odum) Reverendos Dominos Martinum Kaszony Praepositum sancti Georgii de Viridi Campo etc. et Andream Nyemeczkay Canonicos et Capitulares Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, ordine uti sequitur: ... In camera superiori stabulum versus ...
(1) Libelli D(ivi) Thomae a Kempis 2.
(2) Item Manuale compactum 1 ... Apertam reperimus cistam nigram. In qua habetur ...
(3) Breviaria majora et minora 3
(4) Diurnalia 2 ...
(5) Dispersi in eodem cubiculo varii libri incompacti ...
(6) Item libri compacti varii nro. 21 ... In eadem cubiculo in armario ...
(7) Libri diversi quatuor ... In cubiculo tertio ...
(8) Item in una scatula varii libelli ...
(9) Supra unum armariolum varii libri ...
(10) Missale 1 Posgay Miklós (? 1668) esztergomi nagyprépost, scopiai püspök (Kollányi 1900. 249.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. Közölte Kollányi Ferenc TT 1895. 551 554. Lelőhely: Esztergomi Káptalan Lt. Capsa 57. Fasc. 7. Nr. 8. Posgay Miklós a római Collegium Germanico-Hungaricumban folytatott tanulmányok után 1644-től komáromi főesperesként, 1645-től őrkanonokként, a következő évtől aradi prépostként működött. 1651-ben az éneklőkanonokságot nyerte el, majd 1666-ban nagypréposttá és scopiai püspökké lépett elő. A jegyzéket a tulajdonos halála után négy nappal vették fel.