Ktf.: I. 111. Bónis Ferenc 1665. Kassa Inventarium. Factum in Anno 1665 Azokrol az kevés ingobingo javaimrol, mellyekkel Istenem engem kegyelmessegeből szeretet és megh aldott mellyek vadnak ez Kassai puszta hazamnal ... Következik, Az könnyveknek szamok es Rendi
(1) Vagjon egj ezüstös öregh Volumenben Kaldi Bibliaja Magjar˙˙No. 1
(2) Vagjon mas Aranyass, igen kis Volumenben Caroly Gaspár altal magjarra forditatot Biblia igen szép egj˙˙No. 1
(3) Vagjon Deak Biblia igen kis volumenben Cum Locis˙˙No. 1
(4) Vagjon Deak igen kis Volumenben valo Novum Testamentum˙˙No. 1
(5) Vagjon Cardinal Pazmany Postilaja magjar˙˙No. 1
(6) Vagjon öregh volumenben valo Magjar Marcuss Aurelius egj˙˙No. 1
(7) Vagjon egj igen szep Historicussom Henricus Buntingus Hannoverensis˙˙No. 1
(8) Vagjon az orszagh Articulussi egj Czomoba˙˙No. 1
(9) Vagjon egj Psalteriumom harom Volumenben˙˙No. 1
(10) Vagjon Az Lelki harczban valo Bajvivasrol magjar˙˙No. 1
(11) Vagjon Az Baratsagi Dolgalasrol magjar˙˙No. 1
(12) Vagjon Az Adriai Tengernek Sirinaja Magjar versekre˙˙No. 1
(13) Vagjon egj Medicina Salaritana Scotussal es Magnus Albertussal˙˙No. 1
(14) Vagjon egj Homilia Theodori Bezae˙˙No. 1
(15) Vagjon Terentiuss Comediaja˙˙No. 1
(16) Vagjon Logica Kekermanni˙˙No. 1
(17) Vagjon Emanuelis Alvari opera de Grammatica˙˙No. 1
(18) Vagjon Virgiliuss egj˙˙No. 1
(19) Vagjon Janua Lingvae igen kicsiny˙˙No. 1
(20) Vagjon Publij Ovidij Nasonis opera˙˙No. 1
(21) Vagjon egj Szekess Fejervari magjar Chatechismus˙˙No. 1
(22) Vagjon egj Deak, es Görögh Evangjelium˙˙No. 1
(23) Vagjon Gyöngyösi Laszlo forditasa Magjar˙˙No. 1
(24) Vagjon egj imadsagos könyveczke Szenczi Molnar altal czinaltatott˙˙No. 1
(25) Vagjon egj decretumom. Verbettczi Istvane˙˙No. 1
(26) Vagjon egj Lexicon Latino Graeco Vngar(icum)˙˙No. 1
(27) Vagjon Zonaricz Imre munkaja˙˙No. 1
(28) Vagjon Philippi Melanchtonis opera Grammatica omnia˙˙No. 1
(29) Vagjon Kempis Magjar˙˙No. 1
(30) Vagjon Enchridion oratorium˙˙No. 1
(31) Vagjon Johannis Barchlai Argenis˙˙No. 1
(32) Vagjon egj Pater Jesuitak titkai˙˙No. 1
(33) Vagjon Szent Bernard elmelkedesi˙˙No. 1
(34) Vagjon Concordantiae Bibliorum˙˙No. 1
(35) Vagjon De respublica et Statu Regni Hungariae˙˙No. 1
(36) Vagjon egj Januss Bifrons Titulussu˙˙No. 1
(37) Vagjon Kigjeliussom Magjar kicziny ezüstöt altatott˙˙No. 1
(38) Vagjon mas Magjar Kegjeliussom Nagjob Quantitasban Aranyos˙˙No. 1
(39) Vagjon Magjar Bibliam Caroly Gaspar forditasa Cum Psalterio et Novo Testamento et Libris Apocrifis egj˙˙No. 1 Bónis Ferenc (? 1671) protestáns birtokos nemes, a Wesselényi-féle összeesküvés részvevője könyveinek a kassai javak inventáriumában fennmaradt jegyzéke. A tulajdonos saját kezével lejegyzett könyvlajstroma. Közölte Komáromy András TT 1886. 162 163. Mai lelőhely: OL P 63 Bónis család Lt. Évrendezett iratok 1665. 2. cs. fol. 15. Bónis előbb Batthyány Ádám oldalán a török ellen harcolt, majd 1649-től 1656-ig II. Rákóczi György szolgálatában állt. A Wesselényi Ferenc által vezetett főúri összesküvésben való részvételéért elfogták, s a pozsonyi vérbíróság fej- és jószágvesztésre ítélte. Kassán, Sátoraljaújhelyen és Tolcsván állt háza; a kassai javak leltárát sajátkezűleg állította össze. Fennmaradt Füzér várának melyet a hozzátartozó négy faluval együtt Nádasdi Ferenc országbírótól évi 3500 forintért bérelt 1668-ban készített inventáriuma, valamint özvegye, Máriássi Anna vagyonleltára; ez utóbbiak nem szólnak könyvekről.