Ktf.: I. 53. Rákóczi Zsigmond özvegye (1548 1608), Telegdi Borbála javainak inventáriuma
1613

1. egy zöld könyv
2. egy hordó könyv
3. Item egy üres ládában egy magyar könyv kalendáriommal, az almáriombul szedtük ki
4. Egy kis magyar könyv fekete bársonnyal buritott
5. Item két kis magyar könyv
6. Item magyar kalendariom
7. Item egy kis deák könyvecske. KtF I. 53. Kiadta: Szilágyi Sándor, TT 1893. 591. Mai lelőhelye: OL E 148 NRA fasc. 784. Nr. 8. Az összeírás Rákóczi Zsigmond (1554 1608) özvegyének, Telegdi Borbálának Nagysárosról Parnóra küldött javait sorolta fel. Az egyes tételek azonosítása nem lehetséges. Telegdi Borbálának ajánlott könyv RUDINAI János Lelki szarandoksagh. Nagyszombat, 1609, typ. capituli, in 8. RMNy 985. Rákóczi II. Zsigmond (1548 1608) és felesége, Telegdi Borbála könyvei Rákóczi Zsigmond possessorbejegyzés alapján ismert könyvei Koll. 1.˙GYRALDUS, Lilius Gregorius (Giraldi) Syntagma historiae deorum sive De deis gentium varia et multiplex historia, in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus agitur ... Basileae, 1548, Johannes Oporinus, in fol. VD 16 G 2103. Koll. 2.˙HYGINUS, Caius Julius Fabularum liber ... Eiusdem poeticon astronomicon libri quatuor. Palaephati de fabulosis narrationibus liber I. Philippo Phasiano ... interprete. F. Fulgentii Placiadis ... Mythologiarum libri III. Eiusdem de vocum antiquarum interpretatione liber I. Phurunti de natura deorum, sive poeticarum fabularum allegoriis speculatio Iodoco Velareo interprete. Albrici philosophi de deorum imaginibus liber. Arati phainomenón fragmentum Germanico Caesare interprete. Eiusdem Phaenomena graece, cum interpretatione latina. Procli de sphaera libellus graece et latine Thoma Linacro ... interprete ... Basileae, 1549, Johannes Hervagius, in fol. VD 16 H 6480; Román Tudományos Akadémia Könyvtára, Kolozsvár R 81978. Koll 1. előzékein és címlapján: Illustrissimo Domino Sigismundo Rakoczi (...) ; Nagy Gabor Uram Domino Sigismundo Rakoczi donat Principi a könyv később Tóth Zsigmond, Szentiványi Dániel, Járai Sámuel, Kabos Pál, majd Kabos János tulajdona lett, s ez utóbbi adományozta a kolozsvári Református Kollégium Könyvtárának. Innen az államosítással került a Román Tudományos Akadémia Könyvtárába. Vö. Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században. Szeged, 1991. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok 1./ 53. SCHOPPERUS, Hartmann Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia Vulpeculae Reinikes libri quatuor, nunc primum ex idiomate Germanico latinitate donati ... Francofurti ad Moenum, 1584, Nicolaus Bassaeus, in 8. Ráday 1 3544. Super ex libris: SIGISMUND. RAKOCZI 1588 ; az első előzéklapon: C H S rottde de Musirus(?) (XVII. századi kéz); a második előzék rectón: Hanss Walther von den (...) zu Thuenthemius(?) mpp. E(...)erei in der Khay. Vesthung(?) zur zeit de gantzes Landts Ober Ungarn rebellion Anno 1605 ; a verzón, XVI. századi kézírással: Domino Oswaldo L. Affini suo Charissimo (három hexameter) Lucas Way mpp. Ex libris E. Kubi(...) (XVIII. századi kéz); a címlap rectón: Liber Scholae Nagy Körösiensis (XVIII. század) A kötetre Szabó András hívta fel figyelmemet. Rákóczi Zsigmondnak ajánlott, illetve támogatásával megjelent könyvek BIBLIA; KÁROLYI Gáspár transl. Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentumanac ... szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott egészlen és wijonnan ... Vizsoly, 1590, Mantskovit Bálint, in fol. RMNy 652. MANTSKOVIT Bálint transl. Index biblicus, az az az egez Szent Iras könyveinec kentsere vezerlö, mutato es indito laistroma ... Nemetböl magyarrá fordittatott és nyomtattatott .... Vizsoly, 1593, Mantskovit Bálint, in 8. RMNy 738. SÁRKÖZI Bálint Oratio de modo considerationis primi principii ex natura et dispositione universi, quatenus videlicet congruere et cum ipsa revelatione possit ... Witebergae, 1588, Zacharias Crato, in 4. RMK III. 783. SZENCI MOLNÁR Albert Dictionarium Latinoungaricum ... Item vice versa Dictionarium Ungaricolatinum ... Norimbergae, 1604, Elias Hutter, in 8. RMNy 919. THÚRI György Epistolae Pauli apostoli ad Galatas et Ephesios e Graeca in pure Hebraeam linguam translatae ... Witebergae, 1598, Johannes Crato, in 4. RMK III. 926. Rákóczi II. Zsigmond fiának, III. Zsigmondnak ajánlott könyvek PARAEUS, David praesens; ASZALÓS Mihály respondens Symboli B. Athanasii pars altera De incarnatione Filii Dei D. N. J. C. Notis breviter declarata atque asserta praeside Davide Pareo ... Heidelbergae, 1618, s. typ. in 4. RMK III. 1250. ASZALÓS Mihály Calathus strenarum hortensium, symbolicarum et poeticarum ... Marpurgi, 1618, Tpis Saurianis, in 4. RMK III. 1222. E könyvben Rákóczi Zsigmond platán szimbólummal aszklepiádészi sorokat kapott.