Ktf.: III. 52. Hellenbach János Gottfried 1667 szeptember. Padova Anno 1667 mensis Septembris: Nobilissimus et Excellentissimus Dominus Iohannes Gothofredus ab Hellenbach Hungarus Phil(osophiae) et Med(icinae) Doctor [bibliothecarus.]
(1) [Lazari] Riverii opera [medica] omnia. In fol.
(2) [Guerneri] Rolfincii [ordo et] methodus medicinae specialis [commentariae]. In 4to (Jenae 1571)
(3) Fieni Chirurgia. In 4to
(4) [Oswaldi] Crolli Basilica chymica. In 4to (Venetiis 1643)
(5) Johann Michael Fehrii Anchora Sacra [vel scorzonera, ad normam et formam Academiae naturae curiosorum]. In 8vo (Jenae 1666)
(6) Hippii Problemata physica et logica. In 8vo
(7) Savonarolae Compendium logicae. In 8vo
(8) Caroli Caffae Directio linguae Gallicae. In 8vo
(9) [Adriani] Spigelii Isagoges in rem herbariam [libri duo]. In 16 (Patavii 1606; Lugduni Batavorum 1633) Hellenbach János Gottfried (? 1728) orvos, királyi tanácsos és bányagróf (Nagy Iván V. 86. Szinnyei IV. 667 668. col.) könyvadományozása a padovai egyetem könyvtárának. Közölte Veress 1915. 234. Lelőhely: Archivum Antiquum Universitatis Patavinae. Nr. 481. Hellenbach János Gottfried személyét illetően számos ellentmondásos adat olvasható a szakirodalomban. Annyi bizonyos, hogy az 1664. évi tanév nyári félévében a jénai egyetemen immatrikulálta magát (Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Bp. 1890. 21.), majd 1667. augusztus 29-én a padovai egyetemen tette le orvosi doktorátusát (Veress 1915. 131, 281 282), ám valószínűleg nem azonos mint Szinnyei és Veress állítja azzal a Hellenbach Jánossal, aki 1656-ban és 1658-ban Wittenbergben egy szónoklati művet és egy logikai értekezést jelentetett meg (RMK III. 1974. és 2039. sz.); ez utóbbi János Gottfried testvére lehetett (Vö. Nagy Iván V. 86.). Hellenbach a későbbiekben királyi tanácsosi címet nyert, majd Rákóczi Ferenc oldalán a bányászkamara grófjaként, a fejedelem tulajdonképpeni pénzügyi minisztereként fungált. 1711-ben Lengyelországba menekült, 1721-ben a pesti vallásügyi bizottságban az evangélikusok delegátusaként vett részt.