KtF V. 14. Ismeretlen 1619. december 7 1620. március 19. Consignatio Libellorum
(1) Libellus Catholicae ac Christianae religionis praecipua quaedam capita continens, dono datus a d(omi)no Joanne Mindszenthi 7 Decembris 1619.
(2) Item libellus ejusdem authoris eadem continens
(3) Liber Laurentij Vallae Grammaticus
(4) Graeca Gram(mati)ca aeditio Norimbergen(sis)
(5) Emmanuelis Alvari Soc(ietatis) Jesu Gramm(atic)ae instructiones
(6) Virgilij Maronis Liber
(7) Natalis Comitis Mithologiae
(8) volumina M(arci) T(ullii) Ciceronis q(uat)tuor
(9) Instructio Sacerdotum authore Casparo Loarte Societ(a)tis Jesu Theologo
(10) Francisci Costeri Libellus Sodalitati Christianae M(ariae) V(irginis) dedicatus
(11) Directorium Confessarij authore Joanne Polanco Societ(a)tis Jesu
(12) Justiniani Institutiones
(13) Loci communes prov(er)biales
(14) Echo Christiana
(15) Formulae Adagiales
(16) Jesus Syrach
(17) Aldi Manutij prhases(!)
(18) Libellus Vacuus. Logica
(19) Quinque Martyres Ismeretlen tulajdonos könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt lajstroma. Mai lelőhely: Olahus, Nicolaus: Catholicae, ac christianae religionis qvaedam capita. Viennae Avstriae, MDLXI. Gyöngyös. Országos Széchényi Könyvtár Műemlékkönyvtára. RMK III. 484. Oláh Miklós művének ez a példánya a bejegyzések tanúsága szerint előbb Csalith Györgyé, majd 1588-tól Seregd Péteré volt ( Hic liber datus est per me Geőrgium Csalith petro seregd Anno Do(mi)ni 1588 ). Később Mindszenti Jánoshoz került, aki 1619-ben a könyvjegyzék ismeretlen tulajdonosának ajándékozta. A könyv 1620-ban ismét gazdát cserélt ( Hic liber est emptus Uywarij An(no) 1620 die 19 Martij den 32. ), majd 1624-ben visszaszármazott Mindszenti Jánoshoz (Liber Joannis Mindszentij a 19. Octobris 1624. mp.) KtF V. 14. (Mindszenti nevén)